INFORMACJE OGÓLNE LSSI

CRONO CHIP, S.L. Zgodnie z ustawą 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, informuje, że:
Firma nazwy się CRONO CHIP, S.L.
Jej siedziba znajduje się pod adresem: Carrer de les Tres Forques, 41.
CIF: B98504582
Strona internetowa: www.cronochip.com.
Widnieje w rejestrze handlowym w Walencji.
Tom: 9609 Księga: 68914 Strona 128 Arkusz: V-153 246.

1 Poprzez wejście i używanie tej witryny, użytkownik wyraża pełną akceptację poniższych warunków.

2 Niektóre z informacji lub usług mogą wymagać uwierzytelnienia użytkownika przez “pocztę elektroniczną (email)” i “hasło” (password), które wcześniej otrzymał od CRONO CHIP, S.L. Użytkownik gwarantuje poufność otrzymanych danych, zobowiązuje się do informowania CRONO CHIP, S.L. w sytuacje, które doprowadziły do ​​utraty poufności.

3 Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ze strony internetowej lub informacji udzielanych na niej do prowadzenia działań sprzecznych z prawem, moralnością, porządkiem publicznym. Zarówno, za dostęp jak i informacje jest odpowiedzialny wyłącznie ten kto je wykonuje, nie może być odpowiedzialne za nie CHRONO CHIP, S.L. za szkody które mogą wyniknąć z takiego dostępu lub wykorzystania takich informacji.

4 CRONO CHIP, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostępie do strony internetowej lub jej zawartości, CRONO CHIP, S.L. dołoży wszelkich starań, aby takie błędy się nie zdarzały.

5 Marka, etykiety, logo lub znaki rozpoznawcze CRONO CHIP, S.L. znajdujące się na stronie są własnością CRONO CHIP, S.L. i są zarejestrowane. Odnosząc się do domeny www.cronochip.com wszystkie teksty, rysunki, grafiki, wideo oraz audio, należą do CRONO CHIP, S.L. i nie mogą być modyfikowane, kopiowane, zmieniane, powielane, adaptowane lub tłumaczone przez Użytkownika lub osoby trzecie bez wyraźnej zgody przez CRONO CHIP, S.L. o ile nie wskazano inaczej. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie internetowej, uważa się za naruszenie praw własności intelektualnej i spowoduje podjęcie działań prawnych.

6 Utworzenie jakiegokolwiek linku z innej strony do strony internetowej CRONO CHIP, S.L. podlega następującym warunkom:
– Całkowita lub częściowa reprodukcja którejkolwiek z usług zawartych na stronie internetowej CRONO CHIP, S.L. jest zabroniona.
– Nie można ustanowić Deep-links ze stroną CRONO CHIP, S.L. ani jej usługami.
– Nie może zawierać fałszywych, niedokładnych lub błędnych informacji o stronie internetowej CRONO CHIP, S.L. lub jej usługach, a w szczególności znaków, które stanowią część hiperłącza do strony internetowej CRONO CHIP, S.L.
– W żadnym przypadku CRONO CHIP, S.L. będziesz odpowiedzialne za treści i usługi udostępniane do publicznej wiadomości na stronie internetowej zawierającej łącze do tej strony.
– Wszelkie linki do strony CRONO CHIP, S.L. muszą prowadzić na stronę główną.

7 CRONO CHIP, S.L. informuje użytkownika strony internetowej, że wypełnianie formularzy lub druk online mogą być niezbędne do prawidłowego dostarczenia usług.

8 Warunki korzystania ze strony internetowej mają charakter nieokreślone. CRONO CHIP, S.L. może w każdej chwili zmienić lub wprowadzić nowe warunki, zgadzając się opublikować je na tej stronie. Przepis o świadczeniu usług na tej strony internetowej jak i warunkach jej użytkowania podlegają prawu hiszpańskiemu. Strona wyraźnie zrzeka się wszelkich innych jurysdykcji, które mogą mieć zastosowanie, wyrażają zgodę na poddanie się jurysdykcji sądów Pobla de Vallbona, LA.

9 Zgodnie z art. 5 ustawy 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych: Prawem do zbierania danych osobowych, informujemy, że jesteśmy zobowiązani do zapewnienia poufności danych osobowych zgromadzonych na tej strony. Informujemy, że zebrane dane osobowe zostaną zawarte w bazie danych i będą podlegały naszej odpowiedzialności, w celu informowania Państwa o oferowanych przez nas usługach. Jako zainteresowany, masz prawo do dostępu, sprostowania, odwołania i zmian informacji osobistych zawartych w bazie danych, które mogą być wykorzystane do odbierania informacji i reklamy produktów oraz usług naszej firmy.

Art. 3 ust B. instrukcja 1/2006, z dnia 8 listopada, Agencji Ochrony Danych w Hiszpanii, o przetwarzaniu danych osobowych dla celów rachunkowości, podatków i zarządzania oraz wysyłaniu reklam o naszych usługach. Użytkownik zgadza się, że jej dane zostaną przekazane firmie Gusa Normanda S.L. w celu otrzymania produktów reklamowych i/lub usług od firm partnerskich i organizatorów różnych imprez sportowych. Zgodnie z postanowieniami art. 5.1 ustawy 15/1999, z dnia 13 grudnia o ochronie danych, informuje:

Dane osobowe zawarte są w bazie danych o nazwie Klient.
Osoby mogą korzystać ze swoich praw dostępu, odwołania i sprzeciwu do administratora ich danych.
Odpowiedzialnym za dane jest CRONO CHIP, S.L. znajdujący się: Carrer de les Tres Forques, 41, Walencja.